Barn og unge


Barn og familiene deres har en sentral plass i Nes kirke. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som familier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.