Resultat kirkevalg 2019


 

Resultater menighetsrådsvalget
1.    Dag Smestad                        561 stemmer
2.    Gerd Eli Berge                      529 stemmer
3.    Bente Oppen Østenfor           471 stemmer
4.    Anne Beate Brøto Langslet    462 stemmer
5.    May Kristin Haga Aaslid        454 stemmer
6.    Tom Henning Landsrud          447 stemmer
 

Varamedlemmer:
1.    Ingrid Helleland Haugo          443 stemmer
2.    Liv Barbro L. Lilleslåtten       435 stemmer
3.    Ingebjørg Valdresbråten        428 stemmer
4.    Olav Liodden                       418 stemmer
5.    Mona Gretha Garborg          414 stemmer

 

Bispedømmerådsvalget:
Nominasjonskomiteens liste       156 stemmer
Åpen Folkekirke                        108 stemmer
Bønnelista                                  39 stemmer

 

 

Tilbake