Menighetsrådet


Tom Henning Landsrud (leder)
Ingrid Helleland Haugo (nestleder)
Gerd Eli Berge
Bente Oppen Østenfor
Anne Beate Brøto Langslet
May Kristin Haga Aaslid

Varamedlemmer:
Liv Barbro Langslet Lilleslåtten
Ingebjørg Valdresbråten
Olav Liodden
Mona Gretha Garborg.
Tilbake