Dag Smestad ny leder i menighetsrådet


 

På det konstituerende møtet i det nyvalgte menighetsrådet 17. oktober ble Dag Smestad valgt som ny leder for perioden ut 2020.

Dag Smestad (67) var tidligere medlem av menighetsrådet i åtte år frem til 2011, og var også leder i Nes og Flå kirkelige fellesråd i fire år. I tidligere tider på 70- og 80-tallet satt han også 12 år i kommunestyret. Som pensjonist stiller Dag så å si daglig opp for kirken, og han har blant annet hatt planting av 160-170 graver på kirkegården i flere år.

Gerd Eli Berge (65) ble på samme møte valgt til nestleder. Gerd Eli er også svært erfaren, med 16 års fartstid i kommunestyret inkl. en periode som ordfører, og en periode som ansatt trosopplærer. Begge har også erfaring fra mange andre sammenhenger, så det er en svært erfaren lederduo som nå er valgt. Menighetsrådet vil på et av de første møtene se på arbeidsfordeling i det nye rådet.

De øvrige faste medlemmene er Bente Oppen Østenfor, Anne Beate Brøto Langslet, May Kristin Haga Aaslid og Tom Henning Landsrud. Varamedlemmer er Ingrid Helleland Haugo, Liv Barbro Langslet Lilleslåtten, Ingebjørg Valdresbråten, Olav Liodden og Mona Gretha Garborg.  

 

Tilbake