Oppdatering 18. mars


På grunn av fare for Corona-smitte, blir det inntil videre ikke holdt offentlige gudstjenester i Tunsberg bispedømme. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Biskopen forutsetter at nasjonale og lokale helsemyndigheters retningslinjer blir fulgt, også i kirkene. Pr 18. mars gjelder følgende:

1) Alle offentlige gudstjenester ut denne uken er avlyst. Det avventes snarlig avgjørelse for de kommende ukene inklusiv påsken.

2) Konfirmasjonen i Nes 10. mai er utsatt til høsten. Ny dato, antagelig i september, offentliggjøres straks den er fastsatt.

3) Begravelser blir gjennomført, men med sterk begrensning på antall deltakere. Kommunelegene i Hallingdal har satt en grense på 15 personer pluss de medvirkende fra staben.

4) Innmeldte dåp gjennomføres som planlagt, men i en lukket gudstjeneste. Deltagelsen begrenses som ved begravelser.

5) Fasteaksjonen gjennomføres som digital innsamling og ikke som dør-til-dør-aksjon, se eget oppslag på nettsiden.

6) Ytterligere tiltak vurderes fortløpende ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.

Kirkekontoret er stengt for publikum, men vil være betjent som vanlig på tlf 32 06 85 10 (dagtid mandag- torsdag), 905 54 781 (fredag samt kveld og helg) og på e-post post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no

Sokneprest Janne Sukka er ikke på kontoret, men kan nås på mobil  458 61 038 og e-post janne.sukka@nesbyen.kommune.no. Ikke vær redd for å ta kontakt nå i denne tiden hvor vi ikke kan møtes ansikt til ansikt. Følg også med på Presten i Nesbyen på Facebook.

Hjemmesidene til Den norske kirke www.kirken.no inneholder også mye stoff om den aktuelle situasjonen for kirken sin del, bl.a med henvisninger til gudstjenester mm på nett.

Tilbake