Årsmøte i Nes menighet utsatt


 

Årsmøtet i Nes menighet var planlagt avholdt søndag 29. mars etter gudstjenesten. I og med at alle gudstjenester en stund framover nå er avlyst, blir årsmøtet utsatt. Årsmøtet vil bli gjennomført senere når det igjen er normal aktivitet.

Årsmeldingen som skal tas opp på årsmøtet, ligger på nettsiden i eget oppslag.

Tilbake