Retting av skjeve gravminner


 

Det er en del skjeve gravminner på Nes kirkegård. For det første er dette ikke særlig fint, for det andre er et skjevt gravminne en risiko for de som ferdes på kirkegården. Etter forskrift til gravferdsloven § 26 er det eier (dvs fester) som er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på kirkegården. Fellesrådet kan sette i gang tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, siden fellesrådet har ansvaret for helse, miljø og sikkerhet.

Da det er ca 250 gravminner som må rettes opp, er det ikke tid til å varsle alle festere personlig. Det er derfor laget et opplegg som følger:

Det settes straks i gang arbeid med å rette opp alle gravminner. Vanligvis tas det kr 600.- for å rette opp et gravminne, men siden det er svært ulikt hvor mye arbeid som må legges i hver, etableres det tre priskategorier:

Kategori 1- Der man med enkle hjelpemidler kan rette opp gravminnet, kr 250.-

Kategori 2- Der gravminnet må tas ned for å få gjort jobben, kr 450.-

Kategori 3- Der gravminnet må tas bort for å få rettet opp fundamentet, kr 600.-

Hvis fester selv vil rette opp gravminnet, er det selvsagt anledning til det. Det blir også varslet via annonse i Hallingdølen at dette arbeidet settes i gang.

Tilbake