Gi en gave til Nes menighetsblad!


Nes menighetsblad er et av menighetens viktigste redskap for å nå ut med informasjon til alle i Nesbyen. Bladet informerer om aktiviteter som foregår, både gjennom faste spalter og aktuelle reportasjer og omtaler. Det blir distribuert via Posten til alle husstander i Nesbyen og kan også leses på nettsiden www.neskirke.no 

Utgivelse av 3-4 menighetsblad i året har en kostnad på vel 100 000 kr. Finansieringen er basert på annonseinntekter og frivillige bidrag som vi er helt avhengige av, skal bladet fortsette å komme ut som nå. Vi er takknemlige for alle gavene vi har mottatt i 2023, og håper mange også vil bidra med gaver nå til jul og i 2024. Bidrag kan gis til konto 2351 74 77702 eller VIPPS nr 130129. Vær vennlig å merk innbetalingen med «gave menighetsbladet». Tusen takk for at du vil støtte det lokale menighetsbladet!

Tilbake