Babysang på Nesbyen


I høst startet det opp med babysang i Nesbyen. Du har ennå anledning å delta der.

Kirka på Nesbyen ønsker hjertelig velkommen til Babysang mandager kl 11 -13 ca annenhver uke. Betel låner oss lokaler. Datoer: 4 og 18 september, 16 og 30 oktober, 13 og 27 november og 11 desember.  Kirka på Nesbyen ønsker hjertelig velkommen til Babysang mandager kl 11 -13 ca annenhver uke. Betel låner oss lokaler. Datoer: 4 og 18 september, 16 og 30 oktober, 13 og 27 november og 11 desember. 

For spørsmål kan menighetspedagog Lydia Ingeborg Sønsteby i Flå kontaktes.

 Tlf: 40329621     Mail: lydia.sonsteby@flaa.kommune.no

Tilbake