Påskefeiring i kirken


Alle menigheter i Hallingdal har digitale aktiviteter i påsken.

Kirkene er stengt, men kirken er likevel tilgjengelig og nær i påsken via digitale hjelpemidler. På menighetenes hjemmesider og kirken.no vil du finne andakter, gudstjenester og andre ressurser for påskefeiring i hjemmet. 

Alle menigheter i Hallingdal har digitale aktiviteter i påsken.

I Nes vil det bli lagt ut påskeandakt ved vikarprest Hans Olav Gilje med musikk av Kåre Sørum Skjærtorsdag 1. april og Langfredag 2. april. Begge andaktene sendes på https://www.facebook.com/Nesbyen-nett-no-111661117152166 og vil bli liggende til over påske.

I prostesetet Ål kyrkje vil det bli gudstjeneste på alle påskens høytidsdager: Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag og 1. påskedag kl. 11. NB: Disse gudstjenestene går direkte og ligger ikke i opptak, de må sees på www.aal.kyrkja.no mens de foregår.

Ellers vises til de ulike menigheters hjemmesider for mer informasjon om ulike aktiviteter:

www.hol.kirken.no

www.gol.kyrkja.no

www.hemsedal.kyrkja.no

www.flaakirke.no

Alle påskens aktiviteter i Hallingdal er oppført i annonse i Hallingdølen lørdag 28. mars.

 

Tilbake