Stilling ledig


Kirketjener/ kirkegårdsarbeider i Nesbyen
100 % stilling ledig snarest

2. gangs utlysing

 

Utearbeid:

Graving, stell av grøntanlegg, snørydding og enkelt vedlikehold.
 

Innearbeid:

Oppgaver i forbindelse med kirkelige handlinger, vaktmesteroppgaver.Søker må være medlem i Den norske kirke, ha førerkort klasse B, og disponere bil.
Maskinførerbevis er ønskelig. Teknisk innsikt er en fordel.

I arbeidet inngår noe kvelds- og helgearbeid.

Det blir lagt vekt på personlige egenskaper.
Politiattest må legges fram ved tilsetting.

Lønn etter kirkelig avtaleverk.
Medlemskap i KLP.


Mer om stillingen hos fellesrådsleder Tom Henning Landsrud tlf 915 50 914 eller konstituert kirkeverge Kjellfred Dekko Tlf 926 41 198

Attester og vitnemål må vises på forlangende.


Søknad med CV innen 20. juli på e-post til:
post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no

 

 

Tilbake