Påskevandring i Gamle Nes


Velkommen til påskevandring på den gamle kirkeveien - fra Skrivargutu (bak Embetsgarden) til stavkirketomta ved menighetshuset.

Underveis vil det være poster med ulike typer fakta og oppgaver med utgangspunkt i dagene i påskeuka. Slik kan denne vandringen også være en måte å markere påskehøytiden på, når det nå ikke er gudstjenester. Postene henger oppe gjennom hele påsken.

 

Tilbake