Nominasjon til Kirkevalget


Nominasjon til Kirkevalget
I september 2023 er det Kirkevalg samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Frem til slutten av mars vil det bli arbeidet med å sette opp listeforslag til menighetsrådsvalget.
Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, mm.

Som representant i menighetsrådet vil du få mulighet til å:

•    bruke dine talenter
•    få nye relasjoner i nærmiljøet
•    jobbe sammen med andre – for andre
•    være med på å formidle kristen tro
•    dele og diskutere dine standpunkt med andre
•    sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
•    legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
•    bidra til at kirken er åpen for alle
•    gjøre lokalmiljøet ditt bedre
•    bli bedre kjent med deg selv

I Nes, der vi kun har ett menighetsråd, fungerer menighetsrådet også som kirkelig fellesråd sammen med en representant oppnevnt av kommunen. Her behandles saker om økonomi, ansatte, kirker og kirkegård.

Det er opprettet en nominasjonskomite bestående av Ingrid Helleland Haugo (leder) 99585897, Gerd Eli Berge 41508155, Olav Liodden 40231276 og Geir Liodden 91568450. Ta kontakt med en av dem hvis du er interessert i å være med!

Det er frist for å levere lister til menighetsrådsvalget 31. mars 2023. Vanligvis er det kun menighetsrådets egen liste som leveres inn, men andre grupperinger kan også gjøre det. Kontakt kirkekontoret for informasjon, om dette er aktuelt.

Presentasjon av kandidater og alt det praktiske rundt Kirkevalget kommer i menighetsbladene i 2023, og det vil hele tiden ligge oppdatert informasjon på nettsidene. Ellers vil man finne det aller meste om Kirkevalget på www.kirkevalget.no

Nytt denne gang er at det blir mulighet for å stemme digitalt, dette blir spennende å få prøvd. Det vil også bli anledning til å forhåndsstemme ved en gudstjeneste, antagelig blir dette 3. september.

 

Tilbake