Gravearbeid ved kirken


Det vil i november bli graving ved hovedinngangen til kirken. En defekt vannledning skal skiftes ut, det skal legges ned røropplegg for overrislingsanlegg i kirken og det blir forberedt tilkobling til nytt kjøkken bakerst i kirken. Gravingen vil da skje fra baksiden på det hvite kontoret til høyre, opp gjennom porten og frem til kirken.

Vi beklager de ulemper dette fører med seg, men gudstjenester og begravelser vil gå som planlagt.

Tilbake