Håp i koronaens tid


Av Arne Jensen prostiprest

I lengre tid har et lite virus ført til at vi har snudd opp ned på mye både i livet, landet og verden. Håndvask og avstand synes være enkle, overkommelige forholdsregler, men alle restriksjoner som er innført har en pris.

 

Statsministeren står i førstelinje når det gjelder å håndtere situasjonen. Under en pressekonferanse sa hun: «Det skaper frykt. Det skaper uro. Men det får også frem det fineste i oss: Vår evne til å ta vare på hverandre.» God sagt! Medmenneskelig omsorg er en avgjørende brikke når trygghet skal bygges. Også Bibelen er tydelig på dette. «Som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre», sier Jesus. Paulus følger opp, og oppmuntrer oss til å «tjene hverandre i kjærlighet.»

 

Kriser, kriger, katastrofer og ødeleggelser er ikke noe nytt. Allerede i Det gamle testamente finner vi eksempler. Tilværelsen bekrefter at kristne lever under de samme kår som alle andre her i verden. Dette gjelder også i koronaens tid. Som kristen har jeg imidlertid en kilde til å øse av, i tillegg til den mellommenneskelige, det være seg om dagene er gode eller onde. Bibelen taler om et håp som stikker dypere enn all den nestekjærlighet vi noen gang vil være i stand til å mobilisere. «Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere» sier Peter, med henvisning til Jesus. Når jeg tar Jesus inn i min bekymring, skjer det noe usynlig, men samtidig virkelig i angsten.

 

På samme tid som pandemien raser har kristne over hele verden sunget om og tilbedt Jesus som Herre og Frelser. Salmedikter og forfatter Svein Ellingsen sa det slik: «Døden må vike for Gudslivets krefter! Du som var død, er vår Herre i dag!» Denne sannhet er bakgrunnen for at vi kan lovprise den hellige Gud samtidig som verden opplever kaos. Dette kan synes selvmotsigende, men det er ofte gjennom paradokset evangeliet blir synlig. Jesus vil veldig gjerne bære noe av vår lidelse, bekymring og angst. Men for ham er dette Gudsfellesskapet like viktig når våre dager er gode. Jesu tanker for livet strekker seg utover livet. Den avgjørende brikken i dette bildet er Påskedag, dagen som endret historien.

 

Ut av graven lot Gud det komme liv. Under midnattsmessen påskeaften sa paven: «På underfullt vis har Du skapt mennesket. På enda mer underfullt vis har Du forløst oss.» Uansett hva som skjer på jorden, så er Jesus Herre. Ingen pandemi endrer dette. Det gjør at troen hver eneste dag kan oppleve Jesus som sikkerheten i det usikre og håpet i det håpløse. Gjennom troen på Jesus ser vi livet vårt i lys av evigheten. Det vil også prege troens liv her og nå.

 

Arne Jensen

Prostiprest

Tilbake