Dataproblemer på kirkekontoret


Det har vært en del problemer med internett-tilkoblingen på kirkekontoret helt siden midten av oktober. Dette betyr at kontoret for tiden er stengt, til IT-avdelingen har fått gjenopprettet forbindelsen. Når vi ikke har dataforbindelse, virker heller ikke telefonen. Hvis du vil komme i kontakt med kirkekontoret kan du derfor ringe kirkevergen på hjemmekontor på 905 54 781, eller sende en epost på vår vanlige adresse post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no

Tilbake