Smittevern på kirkegården


 

For å redusere faren for smitte så godt som mulig, har Den norske kirke og helsemyndighetene gitt noen råd knyttet til drift av kirkegården. Dette er særlig aktuelt i tiden fremover, nå som mange skal plante og stelle. Vi ber derfor alle som besøker kirkegården om å være oppmerksomme på følgende:

  • Ta med eget utstyr når du skal stelle en grav
  • Bruk hansker
  • Hvis du tar på søppelkasser, vannkraner og vannkanner må disse rengjøres med håndsprit etterpå. Av praktiske hensyn er det umulig å sette ut håndsprit på alle de syv stedene vi har vannkraner og søppelkasser, så ta gjerne med en «lommeutgave» til egen bruk
  • Vask hendene etter besøk på kirkegården
  • Hold god avstand til andre på kirkegården!

Det er satt opp oppslag med denne teksten ved alle vann- og avfallsstasjoner over hele kirkegården, se bildet. Takk for at du tar ansvar, så kirkegården er trygg for alle!

Tilbake