Begravelsesbyråene i Hallingdal


Du står fritt til å benytte det begravelsesbyrå du vil.

Her er en oversikt over de byråene som holder til i Hallingdal:

Nesbyen begravelsesbyrå AS
Bente Andreassen, mobil 480 23 477                                                                                                    Døgnvakt: 32077551

Hemsedal gravferdsbyrå
Olav Støyten mobil 974 14 100

Gjølstad-Hallingdal gravferdsbyrå
Telefon: 32082300

Hol begravelsesbyrå
Roar Strand, mobil 911 65 008/ 32088194

(Kilde: Pårørendebrosjyre for Nes sokn)

 

Tilbake