Kirkene åpnes igjen


Fra 10. mai er det kommet nye retningslinjer for kirkelig virksomhet i forbindelse med at samfunnet gradvis åpnes igjen etter Coronakrisen. Menighetene i Hallingdal og prosten samarbeider om praktisk lokal tilrettelegging.

For kirkelig virksomhet gjelder følgende:

  • Maks. 50 personer til stede ved kirkelige handlinger. Antallet vil bli fortløpende vurdert i tiden fremover
  • Det vil bli ført liste over de som er til stede ved hver enkelt kirkelige handling. Dette for å kunne spore tilbake hvem som har vært til stede ved evt. senere utbrudd. Lista oppbevares utilgjengelig for innsyn i 10 dager, før den makuleres
  • Det skal være minimum 1 meter avstand mellom hver person. Personer fra samme husstand kan sitte sammen
  • Ved gudstjenester legges salmebøker ut i benkene der man skal sitte, ved begravelser legges program ut på tilsvarende måte
  • Syke personer, og personer i karantene, skal ikke delta ved kirkelige handlinger
  • Det er påbudt å bruke håndsprit på vei inn i kirken. Antibac vil være tilgjengelig i våpenhuset
  • Det vil henge opp plakater med smitteverntiltak flere steder i og utenfor kirken
  • For kirkegården gjelder egne regler som fremkommer av oppslag på kirkegården
  • Dåpsforeldre vil få egen informasjon av prest, pårørende ved begravelser av begravelsesbyrå og prest

Den første gudstjenesten i Nes vil bli på 1. pinsedag 31. mai, se gudstjenesteoversikten.

 

Tilbake