Barn og gravferd


I de familier som opplever sorg, berøres også barn.

Det er best for barna å være tilstede der foreldrene er og ta del i sorgen. Normalt bør barn få se den døde og være med i begravelsen. De bør fortelles nøye på forhånd hva de skal være med på. La dem få uttrykke det de føler gjennom spørsmål, kommentarer og handlinger (for eksempel legge blomster, tegninger ol i eller på kisten).

 

Tilbake