Bruk av kirke


I Nes kan de pårørende velge om de vil ha begravelse i Nes kirke eller Nes kapell.

Nes kapell rommer vel 100 mennesker. Begravelser der man venter mer enn dette bør uansett holdes i Nes kirke.

Ved to begravelser i Nes samme dag, kan kirkevergen av praktiske årsaker bestemme hvilken kirke som brukes.

 

Tilbake