Lege


Legen som blir tilkalt i forbindelse med dødsfallet skriver ut dødserklæring som sendes til skatteetaten og/ eller tingretten.

Skjer ikke dette må pårørende selv ta kontakt med tingretten.

Tilbake