Parets entré


Mange steder er det tradisjon at paret går inn sammen

Dette er den gamle kirkelige ordningen og et uttrykk for at de to selv kommer til kirken for å ordne det formelle ved å stifte egen familie.

Prosesjon
Skal det være brudepiker og brudesvenner i prosesjonen, må dette avklares på forhånd.
Det er også anledning til å ha en større prosesjon med forlovere og prest. Prosesjonen skal ende ved alteret. Det må også avtales om både bryllupspar, foreldre og forlovere skal sitte på egne stoler framme foran alterringen.

Før utgangsprosesjonen går presten ut av alterringen og gratulerer paret, forlovere og foreldre. Bryllupsparet går først i utgangsprosesjonen, deretter brudepiker og svenner, så forlovere og foreldre og til slutt resten av gjestene.

 

Tilbake