Nye benker på kirkegården


Nye benker på Nes kirkegård!

På Nes kirkegård har det stått en del benker av eldre årgang, som en gang i tiden var gitt som gave fra Lionsklubben. Disse var i høyeste grad modne for utskifting, og mandag 6. juni kunne en fornøyd kirketjener Geir Halland (bak) ta imot fem flunkende nye benker i impregnert materiale fra Syver Espeseth (fremst) og Knut Brøto i Lionsklubben. Det er Knut Brøto som har laget benkene, som nå er plassert rundt omkring på kirkegården. Nes menighet setter stor pris på denne gaven, og takker med dette Lionsklubben for gaven og stort engasjement for lokalsamfunnet!
Foto: Audun Aasheim

Tilbake