Aktiviteter for konfirmanter


Datoer for konfirmanter 2019- 2020

 

 

 

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON
Blir gjennomført digitalt i år

 

 

SAMTALEGUDSTJENESTE
Torsdag 10. september kl. 1800.. Sted: Nes kirke

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE

Søndag 13. september kl.10.00 og kl.12.00  Sted Nes kirke                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UNDERVISNINGSTIMER:


•    Torsdag 23. april

Undervisningen er i kirka på Nes kl. 14.30 til 15.30. Konfirmanten skal være tilstede på min. 80% av undervisningen. Det vil 11 konfirmanttimer.

Før undervisningen, altså rett etter skolen, så er det suppe til konfirmantene på Frivilligsentralen.

 

Tilbake