Menighetsrådet i Nes


Medlemmer i Menighetsrådet

Oddvar Holm (leder)

Hanne Jorde (nestleder)

Unn Kari Øen Strand

Janne Iren Skjellanger

Mona Indbjør Mathismoen

Gerd Oddveig Bråten Ryen

Dagny Venedokken

Janne Sukka (sokneprest)

Eivind Haga

Inger Mette Tørrisplass (1. vara)

Gerd Jorde (rep. valgt av Nes kommune)

Marius Garnås (vara rep. valgt av Nes kommune)

Tilbake