Stell av graver


Det tilbys stell av graver på Nes kirkegård, enten for ett år om gangen, eller for flere år. Det er kirkekontoret som utfører dette arbeidet.

Prisen for stell er kr 1250.-. Når det gjelder stell over flere år, må det inngås en avtale på minst fem år, og på minst kr 5 000.-. Årlig kostnad for planting er da den samme, kr 1250.-.  Det blir plantet i tre omganger gjennom sommeren, og vannet og luket.

Plantekasser

Med en plantekasse slipper du å tenke på vanning av blomster hver dag når det er varmt! Plantekassa holder jorda fuktig til en hver tid. Du må bare fylle på vann ca hver 3. uke, og kassa må ikke tømmes før vinteren. En plantekasse koster kr 1 200.-, ferdig nedsatt og fylt med jord.

På bildet ser man prinsippet for en plantekasse: Løft opp kassa med jord og blomster og vanningskaret ligger under.

Gravminner, inskripsjoner

I henhold til lovverket er det fester som «eier» gravminnet, og dermed har et ansvar for at det er forsvarlig sikret så det ikke velter. Kirkegårdsmyndighetene har likevel også et ansvar for å følge opp at dette blir gjort, og kan i verste fall utføre sikring for festers regning. I praksis vil kirkekontoret ta kontakt med fester hvis det oppdages «vaklevorne» minnesmerker. Pris på oppretting av minnesmerker varierer fra kr 250,- til kr. 600,- avhengig av hvor mye som må gjøres.

Kirkekontoret har en avtale med steinhogger Knut Melby fra Eide på Møre. Han besøker våre kirkegårder i to runder i sommerhalvåret, hogger inn navn på nye gravminner og oppdaterer eldre gravminner. Første runde er i begynnelsen av mai. Mange gravminner på kirkegården har svært utydelig skrift. Tid for oppfrisknng? Kirkekontoret har prislister.

For bestilling av planting, plantekasser, oppretting, inskripsjoner og andre tjenester på kirkegården: Kontakt Nes kirkekontor på 32 06 85 10 eller post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no

 

 

 

 

 

Tilbake