Stell av graver


Kirkekontoret tilbyr stell av graver på Nes kirkegård.

Prisen for stell er kr 1200 + mva kr 300. Vi planter to ganger per år - ca. 10. mai og 25. - samt vanner, luker og klipper.

Plantekasser

Med en plantekasse slipper du å tenke på vanning av blomster hver dag når det er varmt! Plantekassa holder jorda fuktig til en hver tid. Du må bare fylle på vann ca. hver 3. uke, og kassa må ikke tømmes før vinteren. En plantekasse koster kr 1400 + mva kr 350 ferdig nedsatt og fylt med jord.

På bildet ser man prinsippet for en plantekasse: Løft opp kassa med jord og blomster og vanningskaret ligger under.

Gravminner (gravstein), inskripsjoner

I henhold til lovverket er det fester som «eier» gravminnet, og dermed har et ansvar for at det er forsvarlig sikret så det ikke velter. Kirkegårdsmyndighetene har likevel også et ansvar for å følge opp at dette blir gjort, og kan i verste fall utføre sikring for festers regning. I praksis vil kirkekontoret ta kontakt med fester hvis det oppdages «vaklevorne» minnesmerker. Oppretting av gravminne koster i utgangspunktet kr 800 + mva kr 200, men avhenger noe av hvor mye som må gjøres.

For oppfriskning av skrift på gravminne, kontakt begravelsesbyrå. For bestilling av planting, plantekasser, oppretting, inskripsjoner og andre tjenester på kirkegården, kontakt kirkekontoret.

 

 

 

 

 

Tilbake