Gaver til lyd i Nes kirke


I siste menighetsbladet i vår lå det ved en giro til inntekt for oppgradering av lydanlegget i Nes kirke. En arbeidsgruppe er i ferd med å gå gjennom vårt lydutstyr og spesifisere behov for oppgraderinger og anskaffelser.

Det er pr 21. juni kommet inn kr 18 500.- til dette formål, noe vi setter veldig stor pris på. Om noen har lyst til å gi et bidrag, så kan dette settes inn på konto 2351 74 77702. Gaver over 500 kr kan trekkes fra på skatten, oppgi i slike tilfeller ditt personnummer så ordner kirkekontoret med skattefritak

 

Tilbake