Aktivitet i kirken


 

Fra 15. juni er det kommet endring i retningslinjer for kirkelig virksomhet, i forbindelse med at samfunnet gradvis åpnes igjen etter Coronakrisen. Menighetene i Hallingdal og prosten samarbeider om praktisk lokal tilrettelegging.

For kirkelig virksomhet gjelder følgende fra 15. juni:

Maks. 70 personer til stede ved kirkelige handlinger i Nes kirke.

Det vil bli ført liste over de som er til stede ved hver enkelt kirkelige handling. Dette for å kunne spore tilbake hvem som har vært til stede ved evt. senere utbrudd. Lista oppbevares utilgjengelig for innsyn i 10 dager, før den makuleres av personvernhensyn.

Det skal være minimum 1 meter avstand mellom hver person. Personer fra samme husstand kan sitte sammen.

Ved gudstjenester legges salmebøker ut i benkene der man skal sitte, ved begravelser legges program ut på tilsvarende måte.

Syke personer, og personer i karantene, skal ikke delta ved kirkelige handlinger.

Det er påbudt å bruke håndsprit på vei inn i kirken. Antibac vil være tilgjengelig i våpenhuset.

For kirkegården gjelder egne regler som fremkommer av oppslag på kirkegården.

Dåpsforeldre vil få egen informasjon av prest, pårørende ved begravelser av begravelsesbyrå og prest.

For konfirmasjon 2020: Se egen artikkel

Tilbake