Konsert i Nes kirke 8. sept


Den 8. september kommer Nore og Uvdal kirkekor på besøk i Nes kirke. Sammen med Nes-kantoriet "Sursum Corda" blir det en avvekslende konsert med korverk og sanger fra forskjellige epoker. Begge kor har en egen avdeling, men som avslutning skal begge kor slå seg sammen og synge en del verk sammen.

For de som ikke hadde mulighet til å komme på den siste orgellunsjen skal kantor Peter Rødel også spille tidenes mest berømte orgelverk "Toccata et Fuge i d-moll BWV 565 av J.S.Bach en gang til.

Nore og Uvdal kirkekor har Synnøve Lassegård som dirigent. Neskantoriet "Sursum Corda" har Peter Rødel som dirigent.

Konserten starter kl. 19.30. Det er gratis inngang, men mulighet til å gi en gave til arbeidet med kirkemusikk i Nes.

Tilbake