Ny leder i Nes menighetsråd


Bjarne Juvhaugen har tatt over vervet som leder i Nes menighetsråd ut året, etter Unn Kari Øen Strand. Bjarne (71) kom inn i Nes menighetsråd etter Kirkevalget i 2013, og er pensjonert forsikringsmann. Han kan kontaktes på epost bjarne.juvhaugen@hotmail.com, eller på tlf 934 03 753.

 

Tilbake