Ferieavvikling 13- 31. juli


 

Det er i år fellesferie for alle ansatte i kirken i Nes i perioden 13-31. juli. Begravelser tas hånd om som vanlig.

Soknepreststillingen er ledig, henvendelser rettes til prosten i Hallingdal.

Tilbake