Sokneprest i Flå med tjeneste i Nes


Janne Merete Sukka (46) ble12. mars satt inn i tjeneste i Flå. Hun vil være sokneprest i Flå kombinert med prostiprest for Hallingdal, og vil også ha en del tjeneste i Nes. Søndag 19. mars holdt hun gudstjenesten i Nes og møtte menigheten for første gang. Fire barn fra dåpsskolen (bilde) var blandt de første Janne ble kjent med på Nes.

Janne har en allsidig bakgrunn, og kommer nå fra soknepreststilling i Dalen sokn på Øvre Romerike der hun har vært siden 2015. Hun er cand. teol. fra Menighetsfakultetet i 1998, og startet yrkeskarrieren som kirkeverge i Døvekirkenes Fellesråd. Etter noen år med oppdrag på Stortinget, i departement og Den Norske kirke sentralt ble hun generalsekretær i Kirkens SOS i 2011, og var her til 2014. 

 

 

Tilbake