Stell av planter på kirkegården


Menighetsrådet har ca 180 oppdrag med planting på Nes kirkegård. Dette er en ordning som gir menighetsrådet gode inntekter, men der det selvsagt også er en del arbeid knyttet til planting og stell. Er du interessert i å hjelpe menighetsrådet med litt stell?

Det menighetsrådet inviterer til, er å ta ansvar for et antall graver. Oppgaven er å kikke innom en gang i uken og stelle, luke og klippe litt rundt plantene. Planting og vanning utføres av de ansatte og menighetsrådet, det er bare det ukentlige stellet du da påtar deg. Er det en uke du ikke kan, så sier du bare fra.

Kirkegården er delt inn i 20 felt, med fra 1 til 20 graver i hvert felt, så her kan du få akkurat det antall oppdrag du vil. Hvis du selv har graver på kirkegården, er det ikke noe problem å finne et felt like i nærheten.

Interessert? Kontakt kirkekontoret på 32 06 85 10.

Tilbake