Bli med På kirkevei 19. juni


Oppdatert 17.06.22

Bli med På kirkevei 19. juni
Kirkeveiene i Nes gikk gjennom nesten 700 år til stavkirketomta i Gamle Nes, der flere stavkirker i sin tid ble oppført. Dette er derfor et område med mye interessant historie.

19. juni inviterer menighetsrådet til en historisk vandring på en av disse veiene, fra Krøssevju ved Hallingdalselva til stavkirketomta og videre til Nes kirke det det avsluttes med kveldsgudstjeneste. Arrangementet er et samarbeid med Nes historielag og Frivilligsentralen i anledning Frivillighetsåret.

Ramme for opplegget blir slik:
Vandring langs turveien/gutu fra Shell til Halandvegen, via Rukkedalsvegen /Alfarvegen til Skrivargutu og opp til stavkirketomta. Langs veien blir det historiske innslag/info, samme på stavkirketomta, bl a om utgravingene til arkitekt Håkon Christie i 1965.
Deretter går turen bort Skrivargutu til Rukkedalsvegen og til Nes kirke, her blir det kirkekaffe på kirkebakken (evt inne ved dårleg vær) før kveldsgudstjenesten i kirken.

Tidsramme:
Oppstart fra Shell kl 15.30 - 16. Avhengig av hvor mye tid enn vil bruke på historisk info langs turen, og en trenger ikke gå i samlet flokk.
Program på Stavkirketomta  kl. 16.45 – 17.15
Kirkekaffe fra kl 17.30
Gudstjeneste i Nes kirke kl 18.00

NB! Kveding utgår pga. sykdom

Tilbake