Resultat fra fasteaksjonen 2017


Kjemperesultat på årets Fasteaksjon

Tirsdag 4. april var våre konfirmanter ute med innsamlingsbøssene under årets Fasteaksjon. Årets aksjon gikk til inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid med å skaffe rent drikkevann i fattige land. Det kom inn hele 45 150 kr, noe som er det beste resultatet som har vært på mange år. Tusen takk til alle som hjalp til under aksjonen, og til alle som ga!

Bilde: Magnus Engen Langslet, Anders Warlo Totland og Jon Aalton leverer fulle innsamlingsbøsser til Fasteaksjonens leder Ingrid Borge.

Tilbake