Fjellets dag utgår


 

Oppsatt gudstjeneste i Nes Fjellkirke søndag 30. august kl 1200 utgår, i stedet blir det vanlig gudstjeneste i Nes kirke kl 1100. Dette fordi smittevernhensyn dessverre vanskeliggjør gjennomføring av Fjellets dag i Fjellkirka.

Tilbake