Messe for alle sanser utsatt


Hver vår inviterer menigheten til Messe for alle sanser med musikkgruppa Musikk for alle, ledet av Marta Maria Espeset og Arild Rønsen. Årets Messe for alle sanser var berammet til søndag 22. april, men må flyttes pga prestemangel.

Messa settes derfor opp til høsten, dato kommer i menighetsbladet og i gudstjenesteannonseringen.

Tilbake