Konfirmasjonen på nett


 

Siden det i år er et sterkt begrenset antall som får være i kirken under konfirmasjonen, er det lagt opp til overføring via Facebook. Alle fire gudstjenestene (lørdag 12. sept og søndag 13. sept, kl 1000 og 1200 begge dager) blir overført på Nesbyen Nett No. Nesbyen Nett No er et privat nettsted som bringer intervjuer og innslag fra Nesbyen kommune.

Av personvernhensyn blir opptakene kun liggende på Nesbyen Nett No i 14 dager etter gudstjenesten. Det er heller ikke mulig å bestille opptak, av de samme personvernhensyn.

Tilbake