Menighetsrådet


Frode Aaslid (leder)
Ingrid Helleland Haugo (nestleder)
Eva Gullingsrud
Geir Liodden
Signe Lise Merødningen
Olav Liodden
Soknepresten

Varamedlemmer:
Toril Engene
Anne Ålien Berg
Mona Gretha Garborg
Donna Rae Bakkerud
May K. Haga Aaslid

Tilbake