Menighetsrådet


Gerd Eli Berge (leder)

Tom Henning Landsrud (nestleder)

Bente Oppen Østenfor

Anne Beate Brøto Langslet

May Kristin Haga Aaslid

Ingrid Helleland Haugo

 

 

Varamedlemmer:

Liv Barbro Langslet Lilleslåtten

Ingebjørg Valdresbråten

Olav Liodden

Mona Gretha Garborg.

 

Tilbake