Konfirmasjonen blir gjennomført som planlagt


Informasjon om konfirmasjon og generell informasjon rundt smittesituasjonen. Oppdatert 17.09.21 kl.15.00

 

Konfirmasjonen i Nes kirke gjennomføres som planlagt

Det vises ellers til kommunens hjemmeside.
For å se mer: https://www.nesbyen.kommune.no/aktuelt/ny-oppdatert-informasjon-vedr.-smittesituasjon

Tilbake