Stengt fjellkirke i vinter?


 

De høye strømprisene skaper store vanskeligheter for kirker over hele Norge. Store og til dels utette kirkebygg krever store mengder energi for å bli varmet opp til en normal innetemperatur. Mange steder varsles det derfor om stenging av kirker gjennom vinteren, om strømprisen holder seg på mellom 5 og 10 kr/kWh slik den er nå.

I Nesbyen kommune er vi så heldig stilt at kommunen disponerer en del kraft etter utbyggingen av Hallingdalselva på 60-tallet. Denne kraften koster i år 11.6 øre/kWh, og brukes til kommunale og andre offentlige bygg. Dette gjør at Nes kirke og Nes kapell kan holde åpent som normalt gjennom vinteren som før.

For Nes fjellkirke derimot, er situasjonen en annen. Fjellkirken må kjøpe strøm på det åpne marked, og hadde allerede i august blitt belastet over 50 000 kr for strøm, dvs mer enn for hele 2021. Selv om fjellkirken har et eget fond, blir dette fort brukt opp med slike utgifter. Kirkelig fellesråd gikk gjennom situasjonen på sitt møte 1. september, og menighetsrådet vil ta en endelig beslutning om hva som skal gjøres på møte 29. september. Det kan bli aktuelt å stenge kirken hele eller deler av vinteren. Det vil også bli tatt opp med kommunen om det er mulighet for at billig kommunal kraft kan brukes på fjellkirken, men dette blir ikke behandlet før mot slutten av året.

Et alternativ til stenging av fjellkirken er å få inn mer midler til å betale denne dyre strømmen. Bidrag tas imot på konto 2351 74 77702 eller Vipps 130129, merk evt. innbetaling «Støtte fjellkirken».

Tilbake