Økt kapasitet i kirken


Oppdatert 27. mai

 

Fra 27. mai har Regjeringen gått inn i fase 2 av en gjenåpningsplan for landet.

Dette innebærer at man nå igjen kan ha 70 personer i Nes kirke på gudstjeneste og i begravelser, og disse må ha en meters avstand. Det anbefales ikke lenger at alle som deltar på et arrangement, f.eks. dåp, kommer fra samme kommune. Men hvis mange av gjestene kommer fra kommune med stort smittetrykk, så må dette vurderes nøyere.

Personer tilhørende samme husstand kan som før sitte sammen.

Selv om landet er på vei mot en gjenåpning, er det fortsatt like viktig å unngå smitte og smittespredning. Det er varslet at innskjerping kan bli aktuelt i de kommuner der man får lokale utbrudd. Vi ber derfor alle respektere de regler som finnes, og holde god avstand til alle i kirken. Vi kan være sammen- men med avstand!

Det er ikke lenger munnbindpåbud i Nes, men det anbefales bruk av munnbind inn og ut av kirken der man ofte ikke har en meters avstand.

Tilbake