Nes menighet > Artikler > Nyheter

Konfirmasjonen flyttet til 13. september

Konfirmasjonen flyttet til 13. september

 

Kirken sentralt har pålagt menighetene å flytte konfirmasjonen til over sommerferien på grunn av den aktuelle situasjonen med Corona-virus. Nes menighetsråd har derfor i møte 18. mars vedtatt å flytte årets konfirmasjon til søndag 13. september.

Flyttingen vil få konsekvenser for datoene for samtalegudstjeneste, presentasjon av neste års konfirmanter samt årets samling for 50-årskonfirmanter, dette må menighetsrådet få komme tilbake med.

Menighetsrådet beklager at så mange familier må begynne planleggingen av en så viktig dag på nytt, men i den gjeldende situasjonen er det ikke noe å gjøre med det.


Del denne artikkel på e-post