Resultat fasteaksjonen

Resultat fasteaksjonen

Under Fasteaksjonen tirsdag 9. april samlet våre konfirmanter inn kr 37 107.- Midlene går til Kirkens Nødhjelps arbeid med å skaffe vann til fattige land. Stor takk til positive konfirmanter, foreldrene som stiller opp som sjåfører, og ikke minst til alle som ga!


Del denne artikkel på e-post