Prestesituasjonen i Hallingdal

Prestesituasjonen i Hallingdal

Det er dessverre en gjentagende melding at vi i Hallingdal har en utfordrende prestesituasjon. Selv om det er sokneprest på plass på Nes, mangler det prest på Flå, prostiprest og to prester i Hol. Dette vil bedre seg noe fra mai, når både sokneprest på Geilo og ny prost er på plass, men frem til det vil det bli noe reduserte tjenester alle steder i dalen. Vi er ett prosti, og derfor må vi også hjelpe hverandre og dele på det som er av mannskap. For Nes handler det i denne omgang om at gudstjenesten 31. mars må avlyses, men vi håper at resten av våren skal gå som normalt. Det viktigste vi gjør, er å ivareta hverandre slik at vi ikke får sykemeldinger på toppen av vakansene. Jeg håper alle har en forståelse for dette.
Janne prest


Del denne artikkel på e-post