Forhåndstemmer fra 12.august

Forhåndstemmer fra 12.august

Valgstyret (dvs menighetsrådet) har i møte 2. mai vedtatt følgende listeforslag fra nominasjonskomiteen til menighetsrådsvalget 8. og 9. september 2019:

1.    Dag Smestad, f. 1952, pensjonist, Nesbyen
2.    Gerd Eli Berge, f. 1954, pensjonist, Nesbyen
3.    Liv Barbro Langslet Lilleslåtten, f. 1959, bonde, Rukkedalen
4.    Olav Liodden, f. 1954, pensjonist, Nesbyen
5.    Bente Oppen Østenfor, f. 1969, barne- og ungdomsarbeider, Nesbyen
6.    May Kristin Haga Aaslid, f. 1969, tannhelsesekretær, Nesbyen
7.    Anne Beate Brøto Langslet, f. 1977, førstekonsulent, Nesbyen
8.    Mona Gretha Garborg, f. 1951, pensjonist, Ytre Nes
9.    Ingebjørg Helene Rostad Valdresbråten, f. 1941, pensjonist, Nesbyen
10.   Tom Henning Landsrud, f. 1956, lærer, Svenkerud
11.   Ingrid Helleland Haugo, f. 1969, prosessmedarbeider, Lie

Tunsberg bispedømmeråd har godkjent tre lister til bispedømmerådsvalget: Nominasjonskomiteens liste, Åpen Folkekirke og Bønnelista. Forslagene kan sees på hjemmesidene til Tunsberg bispedømme.

Lørdag 10.august vil kirkekontorene i Hallingdal gi ut egen kirkevalgavis som innstikk i Hallingdølen. Her presenteres alle listeforslag, og det vil også stå omtale av forhåndsstemmegivningen som starter mandag 12. august.

I Nes kan du forhåndstemme på kirkekontoret mandag, tirsdag og torsdag frem til torsdag 5. september. Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september.

 


Del denne artikkel på e-post