Nominasjon til Kirkevalget

Nominasjon til Kirkevalget

Det skal gjennomføres Kirkevalg søndag 8. og mandag 9. september, samtidig med valg til kommunestyre og fylkesting.


Nominasjonskomite
Menighetsrådet satte på møte 6. desember ned følgende nominasjonskomite:
-    Oddvar Holm
-    Unn Kari Øen Strand
-    Inger-Mette Tørrisplass
-    Eivind Haga
Disse skal jobbe med et liste forslag for innlevering innen 30. april, og lista skal godkjennes i møte i menighetsrådet 2. mai. Vi ber deg være positiv om du blir spurt om å stå på lista!


Nomineringsgruppe
Tradisjonelt er det kun menighetsrådet som stiller en liste ved menighetsrådsvalget, og bispedømmerådet en liste ved bispedømmerådsvalget. Men som vi husker fra valget i 2015 så ble det stilt to lister til valget i Tunsberg og andre bispedømme: Bispedømmerådets liste og Åpen Folkekirke. Kirkevalget blir da som et vanlig valg slik vi er vant til, med flere listeforslag å velge blant.
Også i menighetsrådsvalget kan det stilles andre lister enn menighetsrådets. En gruppe på ti medlemmer med stemmerett i soknet kan nemlig levere en liste til valg av menighetsråd.. Alle regler knyttet til dette finnes på www.kirkevalget.no, og kirkekontoret er også behjelpelig om dette er aktuelt for noen.

Vi kommer til å oppdatere denne artikelen etterhvert som valgprossessen skjer!

 


Del denne artikkel på e-post