Endring av prestetjenesten

Endring av prestetjenesten

Fra 1.1.2018 blir det endring i prestetjenesten i Nes. Fra denne dato overtar sokneprest Janne Sukka i Flå også som sokneprest i Nes, mens Bente Hellstrøm Nyseth går inn i stilling som prostiprest for Nedre Hallingdal. Det er Janne Sukka som har hatt denne stillingen til nå, i kombinasjon med soknepreststillingen i Flå. Ordningen vil i første omgang vare frem til medio 2019.

Janne Sukka blir ikke bosatt i Nes. Det er ikke lenger boplikt på prestegårdene, så Bente Hellstrøm Nyseth vil bli boende i Nes prestegård så lenge hun finner det tjenlig.

VI ønsker begge prestene lykke til med nye oppgaver!


Del denne artikkel på e-post