PRESTEGÅRDEN I NES

PRESTEGÅRDEN I NES

Foto: gamlenes.no

 

Kirkekontoret får ofte henvendelser angående prestegården. Mange tror at det er Nes menighet som har ansvaret for prestegården, men slik er det ikke. Det er Opplysningsvesenets Fond OVF i Oslo som er eier.

Tidligere var det et lokalt prestegårdstilsyn oppnevnt av kommunen, men dette bortfalt for mange år siden.

Har du spørsmål om prestegården, ta kontakt med OVF:

Telefon: 23 08 15 00
E-post: ovf@ovf.no

 


Del denne artikkel på e-post