Nes menighet > Artikler > Nyheter

Nes prestegård- informasjon

Nes prestegård-  informasjon

Foto: Audun Aasheim

Kirkekontoret får ofte henvendelser angående prestegården. Mange tror at det er Nes menighet som har ansvaret for prestegården, men slik er det ikke. Det er Opplysningsvesenets Fond (OVF) i Oslo som er eier.
Tidligere var det et lokalt prestegårdstilsyn oppnevnt av kommunen, men dette bortfalt for mange år siden.
Kirkekontoret har ikke kunnet informere videre om prestegården, siden det ikke er kommet informasjon fra OVF. Men i forbindelse med at prestegården nå er leid ut har vi fått følgende informasjon:
«OVF har fått et mandat om å selge ned vår boligportefølje. Av den grunn har vi nå hatt et utvalg som har valgt ut et antall kulturminneboliger som skal bevares hos oss. I tillegg er boligordningen for prestene gjennomgått med bispedømmet. Og det er her avsatt boliger som rekrutteringsboliger i tillegg til kulturminnene. Resten av boligene/gårdene skal selges.

Vi har valgt å beholde Nes prestegård som rekrutteringsbolig. Og da det ikke er interesse fra prester for tiden, har vi valgt å leie den ut eksternt. Vi har latt leieannonsen ligge ute en stund for å finne den rette.

Etter dette er det ikke noe spesielt som vil skje på gården fremover. Frem til en prest da kanskje ønsker å bebo boligen i fremtiden. «

Har du spørsmål om prestegården, ta kontakt med OVF:
Telefon: 23 08 15 00
E-post: ovf@ovf.no


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort