Nes menighet > Artikler > Nyheter

Begravelse

Begravelse

Informasjon i forbindelse med dødsfall og gravferd

Lege
Legen som blir tilkalt i forbindelse med dødsfallet skriver ut dødserklæring som sendes til lensmannen.

Begravelsesbyrå
De fleste velger å få bistand av et begravelsesbyrå til å ordne alt det praktiske. Liste over begravelsesbyrå i Hallingdal er oppført nederst på siden. Byrået avtaler dag og tid for begravelsen med kirkekontoret. Byrået kan ordne med kister, nedlegging i kiste (gjerne sammen med dere) og transport. Byrået er behjelpelig med å ta ut salmer, men prest kan også rådføres. Byrå, prest og andre kan være til god hjelp, men det er viktig at dere selv deltar så mye som mulig i arbeidet rundt dødsfall og begravelser.

Prest
Kirkekontoret avtaler dato og tid med prest for begravelser for medlemmer av Den norske Kirke. Forstander for andre menigheter avdøde tilhørte må kontaktes direkte av de pårørende. Det kan også holdes borgerlig begravelse ved Human Etisk Forbund. Det avtales tid og sted for begravelsen, og tid og sted for samtale med den som skal forrette.

Presten tar kontakt med de pårørende snarest mulig etter dødsfallet for å avtale tid for samtale. Presten kan komme hjem, eller samtalen kan holdes på prestekontoret.

Dødsannonse
Begravelsesbyrået er behjelpelig med å lage annonse. Evt. kan dere selv lage annonse og sende avisen(e). Dag og tid for begravelse må selvsagt være avtalt på forhånd.

Gravsted
De pårørende varsler begravelsesbyrået om bruk av grav (familiegrav, dobbeltgrav, evt. ny grav) i samtalen. Kirkevergen tar kontakt med de pårørende om det er tvil om hvilken grav som skal brukes.

Lensmannen
De pårørende må ta kontakt med lensmannskontoret i løpet av de første dagene etter at dødsfallet har funnet sted for å melde dette. På lensmannskontoret gir man opplysninger om den døde, og får utlevert skjemaer som skal benyttes i forbindelse med skifte. Lensmannen varsler så de andre offentlige etater om dødsfallet.

Båreandakt
Enkelte pårørende ønsker at det holdes båreandakt ved prest når den avdøde føres ut av hjemmet eller sykehjemmet, eller når avdøde kommer til bårerommet. Dersom dere ønsker dette, gi beskjed til kirkekontoret eller begravelsesbyrået straks.

Dag og tid for begravelse
I Nes holdes begravelse normalt tirsdag og fredag kl. 1100. Hvis det er behov for to begravelser samme dag, vil den andre som regel foregå kl. 1330. Dette avtales med kirkevergen via begravelsesbyrået.

Begravelse skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Urner skal settes ned senest seks måneder etter dødsfallet.

Bruk av kirke
I Nes kan de pårørende velge om de vil ha begravelse i Nes kirke eller Nes kapell. Nes kapell rommer vel 100 mennesker. Begravelser der man venter mer enn dette bør uansett holdes i Nes kirke.

Ved to begravelser i Nes samme dag, kan kirkevergen av praktiske årsaker bestemme hvilken kirke som brukes.

Syning
Både barn og voksne kan gjerne se den døde for å ta den siste avskjed. Syning må avtales med begravelsesbyrået.

Barn og gravferd
I de familier som opplever sorg, berøres også barn. Det er best for barna å være tilstede der foreldrene er og ta del i sorgen. Normalt bør barn få se den døde og være med i begravelsen. De bør fortelles nøye på forhånd hva de skal være med på. La dem få uttrykke det de føler gjennom spørsmål, kommentarer og handlinger (for eksempel legge blomster, tegninger ol i eller på kisten)

Salmer
Det synges tre salmer i kirken, og et par salmevers ved graven. Sangene kan trykkes på egne ark, eller en kan benytte kirkens salmebok. Hovedregel er at Norsk Salmebok 2013 skal benyttes.

Solistinnslag
Hvis det ønskes solistinnslag i begravelsen, må dette planlegges så tidlig som mulig. Pårørende bes snarest å ta kontakt med kantor (organist) via kirkekontoret for å informere om solistinnslag. Begravelsesbyrået må også få beskjed så programmet som skal trykkes blir fullstendig.

Bæring og senking
Familiemedlemmer eller venner bærer kisten fra kirken til gravstedet. Kisten skal som hovedregel senkes helt ned i graven, men kan etter avtale med presten senkes kun til jordoverflaten.

Minnesamvær
Minnesamvær er selvsagt en frivillig sak, men det kan være en god måte å ta vare på samhørigheten i familien og nabolaget, og hjelpe dere gjennom de første tunge dagene.

Økonomi
Begravelsen koster forskjellig, alt etter hvor mye begravelsesbyrået skal gjøre, pynting, sanger og lignende. Det er mye en kan gjøre selv, og dermed redusere kostnadene. Det var tidligere et fast tilskudd i gravferdshjelp, dette er nå erstattet av et behovsprøvd tilskudd. Søknad sendes gjennom NAV.

Festeavgift
Kirkekontoret sender ut brev om feste i forbindelse med dødsfall innen et par måneder etter begravelsen. Størrelse på festeavgift avhenger av hva slags grav som er brukt, hvor lenge den er festet tidligere, mm.

Gravminner
Et gravminne (for eksempel en stein) varierer i pris. Det er godt mulig å bruke stein dere selv har funnet, men gravminne må følge regler for mål og oppsetting. Kirkeverge eller kirketjener kan gi nødvendige opplysninger.

Etter begravelsen
Etter å ha opplevd et dødsfall, er det naturlig å kjenne seg tom, ensom, bitter og kraftløs, men også lettet dersom en tung sykdomsperiode er over. En kan også stri med mange spørsmål av praktisk og åndelig art. Isoler deg ikke i sorgen, ta kontakt med andre, interessefellesskap og arbeid kan hjelpe deg videre. Mosjon, frisk luft og hvile er også viktig i en sorgtid.

Hjelp gjennom sorgen
Det er mange rundt deg som kan gi hjelp og veiledning i sorgen. Lege, helsestasjon, hjemmesykepleie, eller den institusjonen der dødsfallet skjedde vil være behjelpelig. Prest og ledere for andre kirkesamfunn står til tjeneste dersom du ønsker å snakke med dem.

Inskripsjon og vedlikehold gravminner:
Kontakt kirkekontoret.

Begravelsesbyråene i Hallingdal

Du står fritt til å benytte det begravelsesbyrå du vil. Her er en oversikt over de byråene som holder til i Hallingdal:

Gol/Nes: Gol begravelsesbyrå AS
Bente Andreassen, mobil 480 23 477

Hemsedal: Hemsedal gravferdsbyrå
Olav Støyten mobil 974 14 100

Ål: Hallingdal gravferdsbyrå
Steinar Aa, mobil 917 06 250

Hol: Roar Strand & Sønn.
Roar Strand, mobil 911 65 008

(Kilde: Pårørendebrosjyre for Nes sokn)


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort